Telefon etteregistreerimiseks on 5018969. Soovi korral võib ette registreerida ka e-posti teel- kotka@silmakabinet.eu - teile vastatakse tööpäevadel.
Palume oma mitteilmumisest alate ette teatada.