Telefon etteregistreerimiseks on 5018969. Soovi korral võib ette registreerida ka e-posti teel- kotka@silmakabinet.eu - teile vastatakse tööpäevadel.
Palume oma mitteilmumisest alati ette teatada. 
Mõjuva põhjuseta ja etteteatamata mitteilmumisel saadetakse patsiendile arve, mis on üldjuhul 50% visiidi miinimumtasust.